Interhash

 

Den spännande men annorlunda aktiviteten hashing har ännu inte fått något stort genomslag i Sverige, men med tanke på hur stor popularitet den har vunnit i andra delar av världen är det inte så konstigt om den dyker upp även på våra breddgrader inom kort. Att kalla hashing för en sport är missvisande då det inte existerar något tävlingsmoment att tala om. Det handlar istället om att umgås i grupp, löpa och se till att dricka mycket öl (eller något annat alternativ om man föredrar alkoholfritt). Att umgås under den här typen av omständigheter är det som ligger grunden till hashingens stora framgångar – och den största sammankomsten av dem alla heter Interhash.

 

Interhash arrangeras vartannat år, även om det exakta datumet inte är fastställt. Den enda regeln är att det ska arrangeras under jämna år, så vilken tid på året beror på vad som passar värdlandet bäst. Eftersom Interhash har arrangerats runt om i hela världen har det också arrangerats i olika klimat, där kulturer har fått mötas och ytterligare bidragit till helhetsupplevelsen. Det allra vanligaste är dock att evenemanget arrangeras i Asien eftersom det är där som hashing är som allra störst. Aktiviteten har sina rötter i Malaysia och det är i de krokarna som intresset når sina högsta höjder.

 

Numera finns det dock ett substantiellt intresse även i länder som Australien och Storbritannien. En gemensam nämnare för de allra flesta av dessa länder är att de alla tillhör det gamla brittiska imperiet. En anledning till det kan vara att det var just brittiska officerare stationerade i Malaysia som grundade hashing. Naturligtvis finns det undantag från regeln. När platsen för Interhash senast skulle fastställas var exempelvis Bryssel en av städerna som ansökte om värdskapet. Staden kom dock tvåa i omröstningen. Den stad som vann omröstningen, och därför fick värdskapet för Interhash 2014, var istället Hainan.

 

Den första upplagan av Interhash arrangerades i Kuala Lumpur 1978. Det var passande med tanke på att hashing först uppfanns i samma stad exakt ett halvt sekel tidigare. Interhash har samma upplägg som alla andra hashing-evenemang. Tanken är att deltagarna springer tillsammans enligt en bana och samlas sedan för att dricka öl. Självklart är den sociala biten det centrala i alltihop, och därför finns det inga resultattavlor som i mer konventionella löpartävlingar.

Interhash 2

 
 

About the author

More posts by

 
 
 
manifesto