Hashingens historia

Hashing är knappast ett välkänt begrepp på våra breddgrader. Den svenska hashingrörelsen är liten – även om den finns – och består mest av entusiaster. Det innebär att aktiviteten ännu har lite kvar att göra innan den slår på bred front. Det borde dock ske förr eller senare av historien att döma. Hashingen har nämligen en rik och spännande historia som vittnar om en snabb spridning av fenomenet i vissa delar av världen. En unik aspekt av hashingen är att den är intimt förknippad med kulturella sedvänjor, och därför kan det förekomma individuella variationer över hela världen. En snabb titt i historieböckerna avslöjar dock att de har samma ursprung.

Detta ursprung är långt bort ur svensk synvinkel – närmare bestämt i Malaysia. Det var dock inte malaysierna själva som initierade sporten. Istället var det brittiska soldater, som var utplacerade i Asien som en följd av det brittiska imperiets utbredning, som påbörjade sporten. Den första gången som ett hashingevenemang arrangerades var 1938. Det var inga grandiosa planeringsmöten som ledde fram till att sporten tog sina första steg. Det var istället avslappnade träffar varje måndag där soldaterna strålade samman för att först jogga en stund och sedan ta en öl som ledde fram till att begreppet hashing myntades.Hashingens historia 1

Hashingen hade tidigt uttalade – om än något skämtsamma – stadgar i sin grupp. En av anledningarna till det var att regeringen i efterkrigstiden krävde av varje organisation att de skrev några riktlinjer och satte upp mål för verksamheten. Det ledde till att hashingens eldsjälar räknade upp ett antal saker som var centrala för hashing. Här kan vi bland annat läsa att hashing ska främja fysisk hälsa, göra av med helgbakfyllor och få upp törsten som sedan ska kunna släckas med öl. Den skämtsamma tonen gjorde att hashingen från början gjorde klart att de fokuserade på gemenskap framför tävlingsinriktning, och det är något som har fortsatt ända sedan dess.

Efter en lugn period i mitten av 1900-talet återkom hashingen med förnyade krafter under decenniets senare del när aktiviteten återupptäcktes, och den har nu spridit sig de flesta delarna av jordklotet. Asien är fortfarande en viktig del av hashingcommunityt, och USA är ett land med många hashingutövare. Alla är inte lika aktiva, men det räcker med att arrangera lopp då och då för att få kalla sig ett hashingsällskap. En viktig aspekt av hashing är det sociala, och det är sällan löpningen som står i centrum. Istället är det att få äta och dricka i goda vänners lag som det fokuseras på. Ett sätt att umgås över en matbit är att anlita catering stockholm.

 
 

About the author

More posts by

 
 
 
manifesto