Fenomenet hashing

Ett fenomen som länge har funnits i vissa delar av Asien och nu börjar söka sig till andra delar av världen är hashing. Det är en form av löpning, men att kalla det för löpträning vore att helt missa poängen med hashing. Istället är det en social aktivitet med många andra aspekter som gör att det är en unik företeelse som inte liknar någon annan. Hashing, eller Hash House Harriers som deltagarna kallar sig, har traditionellt förknippats med livsglädje och hedonism, vilket gör det till en lysande aktivitet för den som tycker om att uppleva så mycket av livet som möjligt. Även om hashing länge har hållits innanför vissa kretsar har fenomenet nu börjat sprida sig och det är nog bara en tidsfråga innan hashing-deltagare finns representerade i de flesta av världens alla hörn.

 

Att beskriva hashing är svårt då det är en mix av många olika saker som inte brukar kombineras. Exempelvis är två av hashingens grundpelare fysisk atletism och öl, någon som kanske inte vanligtvis är förknippat med varandra. För att närmare förstå hur detta fenomen har kunnat uppkomma kan det vara en bra idé att titta på dess ursprung. Hashing uppkom i Malaysia under 1930-talet när det fortfarande var under det brittiska imperiets styre. Då bestämde sig några officerare i den brittiska armén sig för att det var dags att hitta en rolig aktivitet tillsammans. Eftersom de alla var förtjusta i att ta sig ett glas kallt öl, samtidigt som de också förstod de positiva effekterna av fysisk träning, blev lösningen att löpa tillsammans innan man arrangerade en stor fest efter träningens slut.

 

Ett hashinglopp är dock mycket mer än en vanlig löptävling. För det första är själva tävlingsmomentet borttaget för att så mycket fokus som möjligt ska ligga på den sociala biten. Det gör att vem som helst kan anmäla sig till ett hashinglopp utan att behöva oroa sig för att inte hänga med i tempot. Loppet går istället ut på att deltagarna ska följa en bana som lagts ut av en hare. Längs banan finns det ledtrådar men också irrspår, vilket gör det till en utmaning att hitta rätt och det hela blir till en social övning för alla inblandade. I slutet samlas alla för att ta sig en öl eller ett alkoholfritt alternativ.

 

Tack vare den sociala aspekten är hashing ett utmärkt alternativ för den som vill arrangera ett roligt lopp. Ett event kan dock vara svårt att arrangera på egen hand, och då kan man ta kontakt med Eventlogic som hjälper till med alla typer av arrangemang och kick off.

Fenomenet hashing 2

 
 

About the author

More posts by

 
 
 
manifesto